Головна | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід | RSSНд, 18 Квітня 2021, 8.49.23

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 158
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання продвижение сайта бесплатно укладка ламината

СТАТУТ ЗБДЮТ

I. Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Зачепилівський Будинок дитячої та юнацької творчості» Зачепилівської СЕЛИЩНОЇ ради ЗАЧЕПИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ Харківської області (далі – ЗБДЮТ) створений в 1969 році та знаходиться в комунальній власності Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області відповідно до рішення Зачепилівської селищної ради від 21.12.2017 № 91 «Про прийняття об’єктів, суб’єктів та матеріальних цінностей спільної власності територіальної громади сіл, селища Зачепилівського району у спільну власність Зачепилівської селищної ради.

Повна назва: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Зачепилівський Будинок дитячої та юнацької творчості» Зачепилівської СЕЛИЩНОЇ ради ЗАЧЕПИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ Харківської області.

Скорочена назва: ЗБдют.

1.2. Юридична адреса Зачепилівського Будинку дитячої та юнацької творчості: 64401 вулиця Центральна, 61а смт. Зачепилівка Зачепилівський район Харківська область Україна, телефон: 057 (61) 5-15-93.

1.3.ЗБДЮТ є юридичною особою, має печатку, штамп, індинтифікаційний номер.

1.4.Засновником Зачепилівського Будинку дитячої та юнацької творчості є Зачепилівська селищна рада Зачепилівського району Харківської області.

1.5. ЗБДЮТ керується у своїй діяльності Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», іншими Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року № 433 зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796, регуляторними актами селищної ради, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.6. ЗБДЮТ організовує роботу з дітьми та підлітками на принципі добровільності вибору видів діяльності за інтересами.

1.7. Мова навчання і виховання у Зачепилівському будинку дитячої та юнацької творчості визначається Конституцією України і відповідним Законом України.

 

II. Організаційно-правові засади діяльності Зачепилівського будинку дитячої та юнацької творчості

2.1.ЗБДЮТ є комплексним закладом позашкільної освіти, який організовує роботу з вихованцями, учнями і слухачами за різними напрямками позашкільної освіти.

2.2.ЗБДЮТ організовує свою діяльність відповідно до правил внутрішнього розпорядку.

2.3. Основними завданнями ЗБДЮТ є:

- виховання громадянина України;

- вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;

- виховання у гуртківців, учнів і слухачів поваги до конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

- виховання у гуртківців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;

- виховання у гуртківців шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;

- створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку вихованців;

- формування у вихованців свідомого і відповідального сатавлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

- задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, учнів, які не забезпечуються іншими складовими структурами освіти;

- здобуття учнями, вихованцями, слухачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності;

- задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

- пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих учнів;

- вдосконалення фізичного розвитку вихованців;

- організація дозвілля вихованців, пошук його нових форм, профілактика бездоглядності, правопорушень;

- виховання в учасників навчально-виховного процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;

- формування здорового способу життя вихованців;

- здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи;

2.4. Основні напрями діяльності ЗБДЮТ:

- художньо-естетичний, який забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва;

- туристсько-краєзнавчий, який спрямовується на залучення вихованців до активної діяльності з вивчення історії рідного краю і довкілля, світової цивілізації, географічних, історичних об’єктів і явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями і навичками з туризму та краєзнавства;

- еколого-натуралістичний, який передбачає оволодіння вихованцями знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямків, формування знань, навичок в галузях сільського господарства: квітництво, лісництво, садівництво, грибівництво, бджільництво, тощо;

- науково-технічний, який забезпечує набуття вихованцями, учнями і слухачами техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку ло активної науково-дослідницької роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями;

- дослідницько-експериментальний, який сприяє залученню вихованців до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також створенню умов для творчого самовдосконалення та виявлення, розвитку і підтримки юних талантів і обдарувань;

- фізкультурно-спортивний або спортивний, який забезпечує розвиток фізичних здібностей вихованців, необхідні умови для повноцінного оздоровлення, загартування, змістовного відпочинку і дозвілля, занять фізичною культурою і спортом, набуття навичок здорового способу життя;

- військово-патріотичний, який забезпечує належний рівень підготовки вихованців до військової служби, виховання патріотичних почуттів та громадянської відповідальності;

- бібліотечно-бібліографічний, який спрямований на поглиблення пізнавальних інтересів вихованців, підвищення їх інформаційної культури, набуття навичок і умінь орієнтуватися у зростаючому потоці інформації;

- соціально – реабілітаційний, який забезпечує соціальне ставлення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців, підготовку їх до активної професійної та громадської , діяльності, організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку;

- оздоровчий, який забезпечує необхідні умови для змістовного відпочинку та передбачає оволодіння вихованцями знаннями про здоровий спосіб життя, організацію їх оздоровлення, набуття і закріплення навичок зміцнення особистого здоров’я і формування гігієнічної культури особистості;

- гуманітарний, який забезпечує розвиток здібностей, обдарувань, практичних навичок вихованців, оволодіння знаннями з основ наук соціально-гуманітарного циклу.

 

III. Учасники ОСВІТНЬОГО процесу

3.1. Учасниками освітнього процесу в ЗБДЮТ є: здобувачі освіти; педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники; батьки здобувачів освіти; інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.

3.2. Здобувачі освіти ЗБДЮТ мають гарантоване державою право на:

- здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

- добровільний вибір закладу позашкільної освіти та виду діяльності;

- навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях в одному закладі позашкільної освіти;

- безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та оздоровчою базою ЗБДЮТ;

- участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах та інших масових заходах;

- представлення в органах громадського самоврядування ЗБДЮТ;

- вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.3. Вихованці, учні і слухачі ЗБДЮТ зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

- підвищувати загальний культурний рівень;

- дотримуватися морально-етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

- бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку БДЮТ.

3.4.Педагогічні працівники ЗБДЮТ мають право на: 

- внесення керівництву ЗБДЮТ та органам управління освітою пропозицій щодо поліпшення освітнього процесу, подання на розгляд керівництву ЗБДЮТ та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, учнів і слухачів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у закладі освіти;

- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

- участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- проведення в установленному порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;

- вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями, учнями і слухачами;

- захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

- об'єднання у професійні спілки, участь в інших об'єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

3.5. Педагогічні працівники ЗБДЮТ зобов'язані:

- виконувати навчальні плани та програми;

- надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів;

- сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров'я;

- визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців, учнів і слухачів, вибирати адекватні засоби їх реалізації;

- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями, учнями і слухачами морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку ЗБДЮТ, вимог інших документів, що регламентують організацію освітнього процесу;

- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, учня і слухача, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

- виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

- берегти здоров'я вихованців, учнів і слухачів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

- виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);

- виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- дотримуватися вимог статуту ЗБДЮТ, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;

- брати участь у роботі педагогічної ради позашкільного навчального закладу;

- виконувати накази і розпорядження директора ЗБДЮТ, органів державного управління, до сфери управління яких належить заклад.

3.10. Батьки вихованців, учнів і слухачів та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування позашкільного навчального закладу;

- звертатися до органів управління освітою, директора ЗБДЮТ та органів громадського самоврядування ЗБДЮТ з питань навчання та виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності позашкільного навчального закладу;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ЗРБДЮТ;

- захищати законні інтереси вихованців, учнів і слухачів в органах

громадського самоврядування ЗБДЮТ та у відповідних державних, судових органах.

 

IV. Управління Зачепилівським будинком дитячої та юнацької творчості

4.1. Управління закладом здійснює засновник або уповноважений ним орган.

Керівництво ЗБДЮТ здійснює його директор. Посаду директора комунального закладу позашкільної освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню посадових обов’язків.

Директор закладу позашкільної освіти призначає на посаду та звільняє з посади засновник або уповноважений ним орган.

4.2. Методисти, педагогічні та інші працівники ЗБДЮТ призначаються на посади і звільняються з посад директором закладу відповідно до чинного законодавства.

4.3. Директор ЗБДЮТ:

- здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

- організовує освітній процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців, учнів і слухачів;

- створює належні умови для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами навчального закладу;

- організовує виконання кошторису доходів і видатків навчального закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам навчального закладу відповідно до законодавства;

- представляє навчальний заклад в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником, відділом освіти, молоді та спорту за результати діяльності закладу;

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

- забезпечує право вихованців, учнів і слухачів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників навчального закладу;

- затверджує посадові обов'язки працівників зазначеного закладу.

4.4. Директор ЗБДЮТ є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладом позашкільної освіти.

4.5. Педагогічна рада ЗБДЮТ:

планує роботу закладу;

схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

приймає рішення щодо видачі документів про освіту;

розглядає актуальні питання організації, забезпечення та розвитку освітнього процесу в закладі, його структурних підрозділах;

обговорює питання та визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів, вихованців, слухачів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання щодо відповідальності учнів, вихованців, слухачів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу освіти до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу позашкільної освіти вводяться в дію рішеннями директора закладу.

4.6. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб БДЮТ. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два на рік.

4.7. Органом громадського самоврядування ЗБДЮТ є загальні збори (конференція) колективу. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада ЗБДЮТ, діяльність якої регулюється статутом.

У ЗБДЮТ за рішенням загальних зборів (конференції) або ради ЗБДЮТ можуть створюватись і діяти учнівський та батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.

 

VII. Державний контроль за діяльністю закладу ОСВІТИ

7.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю ЗБДЮТ у сфері позашкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту».

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади позашкільної освіти та які проводять діяльність у сфері позашкільної освіти, здійснюють управління діяльністю зазначених закладів освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

 

 

 

Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2021
Створити безкоштовний сайт на uCoz